Gdzie i kiedy powstała największa znana osada kultury łużyckiej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Gdzie i kiedy powstała największa znana osada kultury łużyckiej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

Największa znana osada kultury łużyckiej powstała w Biskupinie na przełomie 738 i 737 roku p.n.e.