Fenicjanie zaczęli zakładać liczne kolonie wkrótce po tym, gdy udało im się utworzyć wspólne państwo ze stolicą w Tyrze.

Zadanie 6a/14

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Fenicjanie zaczęli zakładać liczne kolonie wkrótce po tym, gdy udało im się utworzyć wspólne państwo ze stolicą w Tyrze.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 14.

F
To oczywiście fałsz, ponieważ Fenicjanie nigdy nie założyli wspólnego państwa ze stolicą w Tyrze – to zawsze był luźny związek dużych miast-państw położonych na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, wśród których prym wiodły: Tyr, Sydon, Byblos i Arados.