Historia na 6 – przyjemna nauka historii Izrael i Fenicja Fenicjanie zaczęli zakładać liczne kolonie wkrótce po tym, gdy udało im się utworzyć wspólne państwo ze stolicą w Tyrze.

Fenicjanie zaczęli zakładać liczne kolonie wkrótce po tym, gdy udało im się utworzyć wspólne państwo ze stolicą w Tyrze.

Prawidłowa odpowiedź to Fałsz.

Polecane posty

diaspora

Podaj, co oznacza pojęcie diaspora, i przedstaw, w jakich okolicznościach doszło do powstania diaspory żydowskiej.Podaj, co oznacza pojęcie diaspora, i przedstaw, w jakich okolicznościach doszło do powstania diaspory żydowskiej.

Pojęcie diaspora odnosi się do rozproszenia ludności pewnego narodu poza granice kraju pochodzenia. W przypadku diaspory żydowskiej, powstanie tej diaspory sięga VI wieku p.n.e, kiedy to Izrael został zajęty przez