Europejczycy dotarli do Ameryki Środkowej w okresie, gdy największe imperium na tym terenie tworzyli:

Zadanie 1b/7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Europejczycy dotarli do Ameryki Środkowej w okresie, gdy największe imperium na tym terenie tworzyli:

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

A. Aztekowie

 

W tym wypadku odwołam się do swojej odpowiedzi z podpunktu 1a – wiemy, że Inkowie nie wchodzą w grę, bo ich cywilizacja leżała w Ameryce Południowej. Z trzech pozostałych utworzyłem, wtedy ciąg: Olmekowie -> Majowie -> Aztekowie. Logicznym jest, że Europejczycy musieli spotkać ostatnie chronologicznie z tych imperiów, ponieważ zniszczyli je i przejęli ich terytoria. Po nadejściu Europejczyków nie było już kolejnych wielkich cywilizacji indiańskich. A więc wybieramy Azteków!