Do wybuchu wojny stuletniej doprowadziły spory o prawa do tronu Anglii.

Zadanie 1a/127

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Do wybuchu wojny stuletniej doprowadziły spory o prawa do tronu Anglii.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

FAŁSZ

Do wybuchu wojny stuletniej doprowadziły spory o prawa do tronu Francji (i chęć przejęcia kontroli nad Flandrią przez Anglików).