Historia na 6 – przyjemna nauka historii Najazdy mongolskie Do rozpadu imperium Mongołów przyczyniły się:

Do rozpadu imperium Mongołów przyczyniły się:

mongołowie

C. konflikty wśród potomków Czyngis-chana

Tradycyjnie – spróbujmy odrzucić bezsensowne odpowiedzi. Nie pasuje na pewno odpowiedź B, czyli ciągłe najazdy sąsiednich potęg. Potęgą było państwo Mongołów i o to ono ciągle najeżdżało wszystkich wokół i młóciło. Na pewno to nie pasuje. Pod względem militarny mieli ogromną przewagę nad sąsiadami.

Z pewną dozą ostrożności, ale jednak – odrzuciłbym również odpowiedź A. Akurat ludność podbita przez Mongołów raczej zbyt mocno bała się buntować, aby było to regularne zjawisko. Masakra jaką urządzili Mongołowie w Kijowie skutecznie ujarzmiała chęci buntu.

Pozostają dwie odpowiedzi i obie są prawdopodobne. Z nich odrzuciłbym jednak wojny religijne pomiędzy mieszkańcami imperium (D) – to jeszcze nie była epoka wojen religijnych, poza tym grupy ludności różniące się pod względem wyznania nie mieszkały raczej na jednym terytorium – różnił ich też podziału kulturowe i polityczne.

Ostatecznie postawiłbym na odpowiedź C – konflikty wśród potomków Czyngis-chana. Po każdorazowej śmierci wielkiego chana następowały walki o władzę pomiędzy kilkoma równymi sobie potomkami Czyngis-chana. Doprowadziło to do wojen wewnętrznych i upadku imperium. To częsty los wielkich państw o nieustabilizowanej sytuacji prawnej, kulturalnej, religijnej i dynastycznej.

Polecane posty