Do pokonanych i schrystianizowanych przez Karola Wielkiego ludów należeli

Zadanie 1b/76

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Do pokonanych i schrystianizowanych przez Karola Wielkiego ludów należeli:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 76.

D. Sasi.
Longobardowie przyjęli katolicyzm zanim zostali podbici przez Karola Wielkiego, natomiast Słowianie i Arabowie za panowania nie zostali przez tego władcę pokonani i podbici. Podbój Sasów oraz ich chrystianizację opisał kronikarz Einhard w dziele Życie Karola Wielkiego.