Czym jest lenno?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Czym jest lenno?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Lenno to ziemia nadana wasalowi przez jego seniora.
* Po łacinie nazywano ją feudum, stąd pojęcie system feudalny.