Czym charakteryzuje się monarchia patrymonialna?

Na wyrywki | s. 109

Czym charakteryzuje się monarchia patrymonialna?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Monarchia patrymonialna charakteryzuje się tym, że władca traktuje całe państwo jako swoją własność, ustanawia prawa, sprawuje sądy oraz decyduje o dziedziczeniu tytułu książęcego.