Czyje poparcie musiał uzyskać Bolesław Śmiały, aby koronować się na króla?

Na wyrywki | s. 109

Czyje poparcie musiał uzyskać Bolesław Śmiały, aby koronować się na króla?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Aby koronować się na króla, Bolesław Śmiały musiał uzyskać poparcie papieża.