Czego dokonał Justynian Wielki?

Na wyrywki | s. 88

Czego dokonał Justynian Wielki?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Dokonania Justyniana Wielkiego:
– kodyfikacja prawa rzymskiego (tzw. „Kodeks Justyniana”),
– odbudowa Kościoła Mądrości Bożej (Hagia Sophia) po zniszczeniach w trakcie powstania Nika (nadanie dzisiejszej, imponującej formy),
– podboje w Italii (odzyskanie Rzymu), Afryce Północnej i południowej Hiszpanii,
– budowa akweduktów, dróg, mostów oraz innych budynków użyteczności publicznej.