Historia na 6 – przyjemna nauka historii Kościół w średniowieczu Co leżało u przyczyn powstania ruchów heretyckich w średniowieczu?

Co leżało u przyczyn powstania ruchów heretyckich w średniowieczu?

Średniowiecze

Ruchy heretyckie w średniowieczu pojawiły się jako odpowiedź na zepsucie duchowieństwa i kryzys w Kościele katolickim.

Czym były ruchy heretyckie?

W Kościele katolickim, herezje to poglądy sprzeczne z uznanymi dogmatami wiary. Osoby, które wyznawały tego rodzaju poglądy, podlegały surowej karze, takiej jak spalenie na stosie. Ruchy heretyckie pojawiły się jako konsekwencja rozłamu w samym Kościele. W XIV i XV wieku, głównymi herezjami były:

  • Teorie angielskiego teologa Jana Wyclifa, który twierdził, że Kościół jest wybraną przez Boga społecznością, że jedynym autorytetem w wierze jest Pismo Święte, a nie Kościół rzymski oraz że głową Kościoła powinien być władca.
  • Działalność Jana Husa, profesora teologii z uniwersytetu w Pradze, który wystąpił przeciwko nadużyciom w Kościele, domagając się prawa do głoszenia Ewangelii przez świeckich oraz rezygnacji z bogactw Kościoła. Jan Hus został spalony na stosie w 1415 roku, pomimo „żelaznego listu” króla niemieckiego Zygmunta Luksemburskiego, który nie dotrzymał swojej obietnicy i uwięził Husa.

Polecane posty