Co było przedmiotem konfliktów między komunami miejskimi i panami feudalnymi?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 123

Co było przedmiotem konfliktów między komunami miejskimi i panami feudalnymi?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 123

Komuny miejskie domagały się pełnej niezależności od panów feudalnych.