Cesarz był gotów nadać Kazimierzowi księstwo, ponieważ Kazimierz był jego prawnukiem.

Zadanie 5b.1/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a F” – przy fałszywych.

Cesarz był gotów nadać Kazimierzowi księstwo, ponieważ Kazimierz był jego prawnukiem.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Fałsz
To oczywiście fałsz i nie dajcie się zmylić drzewu genealogicznemu. Tam rzeczywiście Otton II jest pradziadkiem Kazimierza Odnowiciela. Ale Otton II zmarł w 983 roku, a Kazimierz urodził się dopiero w roku 1016. Propozycja wyszła więc raczej od cesarza Konrada II, który panował w Niemczech w czasie, gdy Kazimierz wrócił do Polski (ok. 1038-1040 roku).