Kategoria: Świt narodów europejskich

Frankowie

Wymień plemiona i państwa, które utraciły swoje tereny na rzecz Franków.Wymień plemiona i państwa, które utraciły swoje tereny na rzecz Franków.

Państwa: – Austrazja,– Neustria,– Akwitania,– Burgundia,– Gaskonia,– Septygonia,– Prowansja. Plemiona: – Fryzowie,– Bawarowie,– Alamanowie,– Turyngowie,– Baskowie. Kim byli Frankowie? Frankowie byli grupą germańskich ludów, które żyły w zachodniej i środkowej

Frankowie

Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.Wyjaśnij, na terenie których współczesnych krajów europejskich w średniowieczu rozciągało się państwo Franków.

Średniowieczne państwo Franków (w poł. VIII w.) rozciągało się na terytoriach następujących współczesnych państw: – Niderlandy,– Belgia,– Luksemburg,– Francja,– Niemcy,– Szwajcaria,– Austria,– Włochy,– Hiszpania.

Donacja Konstantyna

Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?Jakie korzyści przynieść miało papiestwu wystawienie wspomnianego dokumentu?

Donacja Konstantyna, łac. Donatio Constantini i Constitutum Constantini – najbardziej znany i najważniejszy falsyfikat średniowiecza, dokument rzekomo rejestrujący nadanie przez cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego rozległego terytorium oraz władzy duchowej i

plemiona barbarzyńskie

Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.Wymień plemiona barbarzyńskie, które założyły swoje państwa na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego.

Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego powstały następujące państwa: – Królestwo Franków,– Królestwo Longobardów,– Królestwo Wizygotów,– Królestwa Anglosaskie,– Królestwo Wandalów.