Kategoria: Narodziny Islamu i jego podboje

Mahomet

Wymień na podstawie tekstu czyny i postawy, które miały według Mahometa zapewnić zbawienie.Wymień na podstawie tekstu czyny i postawy, które miały według Mahometa zapewnić zbawienie.

Najłatwiejszą drogą do osiągnięcia zbawienia według Mahometa był udział w świętej wojnie, czyli tzw. dżihadzie. Obowiązek szerzenia wiary muzułmańskiej nałożony był na każdego człowieka wyznającego islam. W ostatnim akapicie Mahomet oznajmia

Meczet i jego funkcje

Przedstaw funkcje pełnione przez meczet dla wyznawców religii muzułmańskiej.Przedstaw funkcje pełnione przez meczet dla wyznawców religii muzułmańskiej.

Można powiedzieć, że meczet pełni w środowisku muzułmańskim podobną funkcję, co kościół w społecznościach chrześcijańskich. Jednak jego rola jest bardziej złożona. Muzułmanie modlą się w meczecie, słuchają piątkowych kazań, zbierają