Kategoria: IV. Początki średniowiecza

Kibice

Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

Wschodnia część Imperium Rzymskiego okazała się mniej podatna na atak z zewnątrz, między innymi dzięki swojemu położeniu geograficznemu. Ponieważ Konstantynopol leżał nad cieśniną, niezwykle trudno było naruszyć obronę stolicy; ponadto

mur bizancjum

Wskaż, które elementy umocnień Konstantynopola chroniły miasto przed atakiem z lądu, a które przed napaścią od strony morza.Wskaż, które elementy umocnień Konstantynopola chroniły miasto przed atakiem z lądu, a które przed napaścią od strony morza.

Najważniejszym elementem umocnień chroniącym Konstantynopol od strony lądu były mury Teodozjusza, czyli dwie, a w strategicznych miejscach nawet trzy linie murów z głęboką fosą były niemal nie do zdobycia. Dodatkowym

Ikonoklaści

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

Ikonoklaści, czyli inaczej obrazoburcy to dominujący w VIII i IX wieku nurt w Kościele bizantyjskim. Jego głównym założeniem było niszczeniem ikon, czyli wszelkiego rodzaju sztuki przedstawiającej Jezusa, świętych lub sceny

cesarstwo wschodnio rzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodnio rzymskie zostało nazwane bizantyjskim.Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodnio rzymskie zostało nazwane bizantyjskim.

Skąd wzięła się nazwa Cesarstwo Bizantyjskie? Współcześni historycy używają terminu Cesarstwo Bizantyjskie, aby odróżnić to państwo od zachodniej części Imperium Rzymskiego. Nazwa odnosi się do Bizancjum, starożytnej greckiej kolonii i

Mahomet

Wymień na podstawie tekstu czyny i postawy, które miały według Mahometa zapewnić zbawienie.Wymień na podstawie tekstu czyny i postawy, które miały według Mahometa zapewnić zbawienie.

Najłatwiejszą drogą do osiągnięcia zbawienia według Mahometa był udział w świętej wojnie, czyli tzw. dżihadzie. Obowiązek szerzenia wiary muzułmańskiej nałożony był na każdego człowieka wyznającego islam. W ostatnim akapicie Mahomet oznajmia