Kategoria: Starożytny Egipt

Faraon

Wymień kraje, które na przestrzeni dziejów udało się faraonom podbić lub uzależnić.Wymień kraje, które na przestrzeni dziejów udało się faraonom podbić lub uzależnić.

Kraje, które udało się podbić lub uzależnić faraonom na przestrzeni dziejów:– Nubia,– Kanaan,– Fenicja,– Syria. Kim byli Faraonowie? Faraon, (z egipskiego per ʿaa, „wielki dom”), pierwotnie pałac królewski w starożytnym

Grupy społeczne Egiptu

Wskaż, które grupy społeczne były w Egipcie najliczniejsze i wyjaśnij, jakie funkcje pełnili ich przedstawiciele.Wskaż, które grupy społeczne były w Egipcie najliczniejsze i wyjaśnij, jakie funkcje pełnili ich przedstawiciele.

Najliczniejszą grupą społeczną w Egipcie byli chłopi, którzy zajmowali się uprawą ziemi dzierżawionej od faraona lub kapłana, a w okresach przerw przy pracach polowych zatrudniani byli na wielkich budowach. Stosunkowo

Piramida

Opisz charakterystyczne elementy architektury egipskiej. Jaki wpływ na nią miał klimat panujący w Egipcie?Opisz charakterystyczne elementy architektury egipskiej. Jaki wpływ na nią miał klimat panujący w Egipcie?

W Egipcie znajdują się imponujące budowle, z czego najbardziej rozpoznawalną jest piramida. Klimat tamtego regionu umożliwiał szybkie utwardzanie betonu, jednak warunki pracy były trudne dla budowniczych, którzy musieli radzić sobie

Świątynia Izydy

Wyjaśnij, czemu świątynia Izydy z File była trwalsza niż budowle wznoszone w Mezopotamii.Wyjaśnij, czemu świątynia Izydy z File była trwalsza niż budowle wznoszone w Mezopotamii.

Budowa świątyni Izydy została zapewniona dzięki zastosowaniu żurawia wykonanego z drewnianych bali, co pozwoliło na zbudowanie bardziej trwałej konstrukcji. Do betonu dodawano także zmielone kości zwierząt, aby zwiększyć jego trwałość

Kalendarz_egipski

Wyjaśnij, jakiego typu wiedza była potrzebna do wyznaczenia dokładnego kalendarza.Wyjaśnij, jakiego typu wiedza była potrzebna do wyznaczenia dokładnego kalendarza.

Do wyznaczenia dokładnego kalendarza potrzebna była wiedza z zakresu astronomii pozwalająca obliczyć dokładną długość roku słonecznego. Kalendarz Egipski Kalendarz egipski, system datowania ustanowiony kilka tysięcy lat przed erą powszechną, pierwszy

Echnaton

Z jakimi zmianami społecznymi i politycznymi wiązało się wprowadzenie reformy religijnej przez Echnatona?Z jakimi zmianami społecznymi i politycznymi wiązało się wprowadzenie reformy religijnej przez Echnatona?

W czasie rządów faraona Amenhotepa IV w XIV wieku przed naszą erą, doszło do próby wprowadzenia monoteizmu. Władca usiłował promować kult jednego boga Atona, bóstwa tarczy słonecznej uważanego za stwórcę