Kategoria: Poziom podstawowy. Podręcznik

Osada

Wymień rozwiązania, które wskazują na to, że osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie.Wymień rozwiązania, które wskazują na to, że osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie.

Osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie, ponieważ otwory dachowe byłyby źródłem przecieków i dostawania się wody do środka budynku w trakcie ulewnych deszczy jesienią i wiosną

Prehistoria

Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

Odniesienie do konkretnych ram czasowych dla poszczególnych epok prehistorycznych może być trudne do ustalenia ze względu na asynchronizm rozwojowy. Oznacza to, że tempo rozwoju było różne w różnych miejscach, a

Odkrycie wytopu metali

Omów, jakie znaczenie dla rozwoju ludzkości miały odkrycia związane z wytopem metali.Omów, jakie znaczenie dla rozwoju ludzkości miały odkrycia związane z wytopem metali.

Odkrycie wytopu metali stanowiło kamień milowy w historii rozwoju ludzkości. Umożliwiło ono łatwiejsze przechodzenie z koczownictwa na osiadły tryb życia i zorganizowanie pracy i struktur społecznych. Nowo zakładane osiedla, będące