Kategoria: Europa późnego średniowiecza

Czarna śmierć

Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.

Epidemia była jednym z czynników, które doprowadziły do powstań ludowych we Francji i Anglii, które zostały okrutnie stłumione. Jej skutki społeczne i gospodarcze były odczuwalne dla tych, którzy przetrwali. Najbardziej

Taniec-śmierci

Porównaj to dzieło z przedstawieniami opartymi na motywie „tańca śmierci”. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice.Porównaj to dzieło z przedstawieniami opartymi na motywie „tańca śmierci”. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice.

Dzieło przedstawia, że śmierć jest uniwersalna i dotyka wszystkich bez względu na ich status czy bogactwo, lecz różni się sposobem ukazania. Śmierć jest tu pokazana jako osoba ubrana w szaty