Kategoria: Pradzieje ziem polskich

Historia słowianie

Wyjaśnij, jaki czynnik według autora zadecydował o tym, że drugi etap ekspansji Słowian jest nam lepiej znany niż pierwszy.Wyjaśnij, jaki czynnik według autora zadecydował o tym, że drugi etap ekspansji Słowian jest nam lepiej znany niż pierwszy.

To przesunięcie Słowian w kierunku cywilizacji, która posługiwała się pismem, było decydujące w rozwoju ich dziejów i pozwoliło na częściowe uwolnienie ich historii dzięki źródłom pisanym.

Archeologia

Wyjaśnij, na podstawie jakich danych archeolodzy wyodrębniają poszczególne kultury archeologiczne.Wyjaśnij, na podstawie jakich danych archeolodzy wyodrębniają poszczególne kultury archeologiczne.

Archeolodzy wyodrębniają poszczególne kultury archeologiczne na podstawie wielu różnych rodzajów danych i informacji, które pochodzą z badań i odkryć archeologicznych. Obejmują one: Te i inne informacje pochodzące z badań archeologicznych