Kategoria: Kryzys monarchii Piastów

Piastowie Historia

Wyjaśnij, dlaczego zahamowanie polityki podbojów zagrażało stabilności państwa Piastów.Wyjaśnij, dlaczego zahamowanie polityki podbojów zagrażało stabilności państwa Piastów.

Dzięki prowadzeniu wojen władca i jego oddziały uzyskiwali znaczne bogactwa. Jeśli zrezygnowano by z polityki podbojów, władca musiałby sięgnąć po chłopów i pobierać opłaty od nich, co nieuniknienie prowadziłoby do