Kategoria: Pierwsze państwa Słowian

Chrzest

Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.

Włodzimierz nie podjął decyzji samodzielnie – zwołał radę zebraną z bojarów oraz starców, kazał posłom przekazać im swoje spostrzeżenia, a na koniec wprost zapytał jaka jest ich wola. Dopiero sama

słowianie

Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

Słowianie zachodni Słowianie wschodni Słowianie południowi C. PolacyB. CzesiE. Słowacy A. ChorwaciD. Serbowie F. RosjanieG. Ukraińcy W tym zadaniu raczej nie ma problemu z odpowiedzią – warto wrócić uwagę na

Prokopiusz

Podaj, na jakie aspekty funkcjonowania społeczności Słowian zwrócił uwagę Prokopiusz.Podaj, na jakie aspekty funkcjonowania społeczności Słowian zwrócił uwagę Prokopiusz.

Prokopiusz w opisie społeczności Słowian zwrócił uwagę na wiele aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Pojawia się tutaj opis systemu rządów (władza wspólnoty), religii (pogaństwo), warunków materialnych, języka oraz fizjonomii mieszkańców.