Kategoria: Imperium Karola Wielkiego

Władza cesarska

Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.

Źródło A sugeruje, że papież posiada wyłączne prawo do nadawania korony cesarskiej, co oznacza, że cesarze są pod jego władzą. Z kolei źródło B twierdzi, że zarówno papież jak i

Karol Wielki 2

Wyjaśnij, skąd miała pochodzić cesarska władza Karola według obu źródeł. Oceń, na ile są one ze sobą zgodne.Wyjaśnij, skąd miała pochodzić cesarska władza Karola według obu źródeł. Oceń, na ile są one ze sobą zgodne.

Zgodnie z jednym źródłem, Karol miał otrzymać cesarską koronę od papieża Leona. Z kolei inne źródło twierdzi, że jego władza pochodziła od św. Piotra. Chociaż relacje obu źródeł nie są