Kategoria: IV. Początki średniowiecza

Chrzest

Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.Przedstaw, w jaki sposób – według kronikarza – Włodzimierz podjął decyzję o przyjęciu chrztu.

Włodzimierz nie podjął decyzji samodzielnie – zwołał radę zebraną z bojarów oraz starców, kazał posłom przekazać im swoje spostrzeżenia, a na koniec wprost zapytał jaka jest ich wola. Dopiero sama

Władza cesarska

Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.

Źródło A sugeruje, że papież posiada wyłączne prawo do nadawania korony cesarskiej, co oznacza, że cesarze są pod jego władzą. Z kolei źródło B twierdzi, że zarówno papież jak i

słowianie

Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.Przyporządkuj podane niżej narody do odpowiednich grup Słowian. Wpisz wybrane litery we właściwe pola tabeli.

Słowianie zachodni Słowianie wschodni Słowianie południowi C. PolacyB. CzesiE. Słowacy A. ChorwaciD. Serbowie F. RosjanieG. Ukraińcy W tym zadaniu raczej nie ma problemu z odpowiedzią – warto wrócić uwagę na