Kategoria: Zanim zaczęła się historia

epoki przedhistoryczne

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B   A. młodsza epoka kamienia (neolit)B. epoka żelazaC. epoka brązuD. starsza epoka kamienia (paleolit)E. średnia epoka kamienia (mezolit) Raczej

Rozprzestrzenianie homo sapiens

Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Można powiedzieć, że proces rozwoju konfliktów byłby wolniejszy, gdyby biorąc pod uwagę aktualną linię brzegową. Powiększenie się linii brzegowej oznacza też powiększenie odległości między poszczególnymi kontynentami, co utrudniałoby ludziom dotarcie

rewolucja-neolityczna

Wskaż, które spośród wymienionych działań były znane ludziom przed rewolucją neolityczną.Wskaż, które spośród wymienionych działań były znane ludziom przed rewolucją neolityczną.

W zasadzie trzeba po prostu zaznaczyć wszystko to, czego nie przyniosła rewolucja neolityczna. Wiemy, że polowanie na zwierzęta było praktykowane przez człowieka od samego początku – obok zbieractwa było to

Australopitek

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Gatunki(w kolejności chronologicznej) Australopitek Homo erectus (Pitekantrop) Neandertalczyk Homo sapiens Miejsca odkrycia szczątków Afryka Południowa Jawa Europa Cały świat Kolejne zadanie z języka polskiego. W tabeli należy ułożyć chronologicznie gatunki,