Kategoria: I. Pierwsze cywilizacje

epoki przedhistoryczne

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B   A. młodsza epoka kamienia (neolit)B. epoka żelazaC. epoka brązuD. starsza epoka kamienia (paleolit)E. średnia epoka kamienia (mezolit) Raczej

Rozprzestrzenianie homo sapiens

Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Można powiedzieć, że proces rozwoju konfliktów byłby wolniejszy, gdyby biorąc pod uwagę aktualną linię brzegową. Powiększenie się linii brzegowej oznacza też powiększenie odległości między poszczególnymi kontynentami, co utrudniałoby ludziom dotarcie