Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba.

Tekst źródłowy | 1/9

Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Wyspa odkryta przez Krzysztofa Kolumba była bogata w kopalnie złota i innych metali, żyzne ziemie oraz liczne porty morskie. Miejscowa ludność wyglądem i budową przypominała Europejczyków, lecz nie nosiła żadnych ubrań. Nie znała także żelaza ani stali, nie miała więc broni podobnej do europejskiej. 
Czytaj dalej Scharakteryzuj bogactwa wyspy odkrytej przez Kolumba.

Wyjaśnij, dlaczego Kolumb zachwalał odkryte przez siebie tereny władcom Hiszpanii.

Tekst źródłowy | 2/9

Wyjaśnij, dlaczego Kolumb zachwalał odkryte przez siebie tereny władcom Hiszpanii.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego Kolumb zachwalał odkryte przez siebie tereny władcom Hiszpanii.

Wyjaśnij, dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane.

Infografika | 1/11

Wyjaśnij, dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 11.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego wymienione przyrządy nawigacyjne były szczególnie ważne podczas wyprawy w nieznane.

Wskaż elementy konstrukcyjne karaki, które były, Twoim zdaniem, najważniejsze podczas wyprawy oceanicznej.

Infografika | 2/11

Wskaż elementy konstrukcyjne karaki, które były, Twoim zdaniem, najważniejsze podczas wyprawy oceanicznej.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 11.

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym karaki, który pozwalał na przetrwanie wyprawy oceanicznej był wytrzymały kadłub, który sprawiał, że statek miał duże zanurzenie. Dzięki temu podróż była bezpieczniejsza podczas sztormów, a na pokład można było zabrać więcej zapasów, mających kluczowy wpływ na przeżywalność oraz morale załogi.
Czytaj dalej Wskaż elementy konstrukcyjne karaki, które były, Twoim zdaniem, najważniejsze podczas wyprawy oceanicznej.

Podaj, które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii, a które – Hiszpanii.

Mapa | 1/12

Podaj, które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii, a które – Hiszpanii.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 12.

Czytaj dalej Podaj, które kontynenty znalazły się w strefie wpływów Portugalii, a które – Hiszpanii.

Wskaż, które wyprawy w tym samym roku dotarły do brzegów Ameryki Południowej.

Mapa | 2/12

Wskaż, które wyprawy w tym samym roku dotarły do brzegów Ameryki Południowej.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 12.

Czytaj dalej Wskaż, które wyprawy w tym samym roku dotarły do brzegów Ameryki Południowej.

Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych.

Ćwiczenia | 1/13

Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 13.

Co skłoniło Europejczyków do zorganizowania wypraw odkrywczych?
– niedobory złota i srebra w Europie,
– ciekawość świata, która pojawiła się w renesansie (humanizm),
– rozwój techniki żeglarskiej (karaka i karawela),
– rozwój narzędzi nawigacyjnych (astrolabium, busola, kwadrant),
– chęć szerzenia chrześcijaństwa,
– poszukiwanie nowej ziemi dla rozdrobnionej szlachty. Czytaj dalej Wymień powody, które skłoniły Europejczyków do organizowania wypraw odkrywczych.

Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych.

Ćwiczenia | 2/13

Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 13.

Czytaj dalej Przedstaw przebieg wybranej wyprawy z okresu wielkich odkryć geograficznych.