Prowadzenie handlu ze Wschodem nieuchronnie powodowało odpływ kruszców z Europy, gdyż:

Zadanie 1/4

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prowadzenie handlu ze Wschodem nieuchronnie powodowało odpływ kruszców z Europy, gdyż:

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 4.

D. w Europie nie produkowano żadnych towarów potrzebnych mieszkańcom Wschodu
Czytaj dalej Prowadzenie handlu ze Wschodem nieuchronnie powodowało odpływ kruszców z Europy, gdyż:

Podaj, co miało być celem wyprawy Vasco da Gamy w świetle jego słów.

Zadanie 2a/4

Zapoznaj się z fragmentem relacji z wyprawy Vasco da Gamy, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, co miało być celem wyprawy Vasco da Gamy w świetle jego słów.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 4.

Czytaj dalej Podaj, co miało być celem wyprawy Vasco da Gamy w świetle jego słów.

Wyjaśnij, jakie wrażenie na lokalnym władcy chciał wywrzeć Vasco da Gama przytoczoną przemową.

Zadanie 2b/4

Zapoznaj się z fragmentem relacji z wyprawy Vasco da Gamy, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jakie wrażenie na lokalnym władcy chciał wywrzeć Vasco da Gama przytoczoną przemową.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 4.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie wrażenie na lokalnym władcy chciał wywrzeć Vasco da Gama przytoczoną przemową.

Przyporządkuj wymienionych poniżej odkrywców do ich najsłynniejszych dokonań.

Zadanie 3/4

Przyporządkuj wymienionych poniżej odkrywców do ich najsłynniejszych dokonań.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 4.

Vasco da Gama – odkrycie morskiej drogi do Indii
Bartolomeu Diaz – opłynięcie południowego krańca Afryki
Krzysztof Kolumb – dopłynięcie do Ameryki
Ferdynand Magellan – przepłynięcie Oceanu Spokojnego
Czytaj dalej Przyporządkuj wymienionych poniżej odkrywców do ich najsłynniejszych dokonań.

Porównaj znajomość świata autorów obu map – wskaż najważniejsze różnice.

Zadanie 4a/5

Zapoznaj się z dwiema mapami, a następnie wykonaj polecenia.

Porównaj znajomość świata autorów obu map – wskaż najważniejsze różnice.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

Czytaj dalej Porównaj znajomość świata autorów obu map – wskaż najważniejsze różnice.

Oceń, która z map dawała większą nadzieję na dopłynięcie do Indii drogą zachodnią.

Zadanie 4b/5

Zapoznaj się z dwiema mapami, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, która z map dawała większą nadzieję na dopłynięcie do Indii drogą zachodnią.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

Pierwsza mapa dawała większą nadzieję na dopłynięcie do Indii drogą zachodnią, ponieważ nie zakłada istnienia Ameryki, a dystans między zachodnią Europą a wschodnim wybrzeżem Azji jest dużo mniejszy.

 

Określ przedział czasu, w którym powstała każda z map, odnosząc się do dat najważniejszych odkryć geograficznych.

Zadanie 4c/5

Zapoznaj się z dwiema mapami, a następnie wykonaj polecenia.

Określ przedział czasu, w którym powstała każda z map, odnosząc się do dat najważniejszych odkryć geograficznych.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

Mapa A – 1488/1492
Autor mapy zna drogę morską do Indii wokół Afryki, a więc jest to moment po wyprawie Bartolomeo Diaza, ale nie przedstawił Ameryki – musiał więc stworzyć mapę przed pierwszą wyprawą Krzysztofa Kolumba.
Mapa B – 1522/1580
Autor drugiej mapy przedstawił zarys Ameryki oraz wyspy Azji Południowo-Wschodniej, natomiast zrobił to bardzo niedokładnie. Sugeruje to, że autor znał opisy Ziemi sporządzone podczas wyprawy Ferdynanda Magellana z lat 1519-1522, ale przedstawił świat przed wielką wyprawą Francisa Drake’a z lat 1577-1580. W innym wypadku lepiej znałby kształt Ameryk oraz wysp indonezyjskich.

Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

Zadanie 5.1/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
Czytaj dalej Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

Zgodnie z traktatem zawartym w Tordesillas Ameryka Południowa miała podlegać władcom Hiszpanii, a Ameryka Północna – władcom Portugalii.

Zadanie 5.2/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Zgodnie z traktatem zawartym w Tordesillas Ameryka Południowa miała podlegać władcom Hiszpanii, a Ameryka Północna – władcom Portugalii.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
Czytaj dalej Zgodnie z traktatem zawartym w Tordesillas Ameryka Południowa miała podlegać władcom Hiszpanii, a Ameryka Północna – władcom Portugalii.

Pamięć o odkrywcy Ameryki została zachowana w nazwie tego kontynentu.

Zadanie 5.3/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Pamięć o odkrywcy Ameryki została zachowana w nazwie tego kontynentu.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
Czytaj dalej Pamięć o odkrywcy Ameryki została zachowana w nazwie tego kontynentu.