Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

Zadanie 1/10

Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 10.

↓                           B,  E           ->           D           ->            A           ->           C
Czytaj dalej Wpisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

Wyjaśnij, jakie zmiany przyniósł rozwój manufaktur dla podanych grup.

Zadanie 2/10

Wyjaśnij, jakie zmiany przyniósł rozwój manufaktur dla podanych grup.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 10.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie zmiany przyniósł rozwój manufaktur dla podanych grup.

System nakładczy można było zastosować w tych rzemiosłach, które wymagały:

Zadanie 3a/10

Dokończ zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

System nakładczy można było zastosować w tych rzemiosłach, które wymagały:

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 10.

C. czasochłonnej wstępnej obróbki surowców
Czytaj dalej System nakładczy można było zastosować w tych rzemiosłach, które wymagały: