Najpotężniejsze indiańskie imperium w Ameryce Południowej zostało stworzone przez:

Zadanie 1a/7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najpotężniejsze indiańskie imperium w Ameryce Południowej zostało stworzone przez:

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

B. Inków
Czytaj dalej Najpotężniejsze indiańskie imperium w Ameryce Południowej zostało stworzone przez:

Europejczycy dotarli do Ameryki Środkowej w okresie, gdy największe imperium na tym terenie tworzyli:

Zadanie 1b/7

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Europejczycy dotarli do Ameryki Środkowej w okresie, gdy największe imperium na tym terenie tworzyli:

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

A. Aztekowie
Czytaj dalej Europejczycy dotarli do Ameryki Środkowej w okresie, gdy największe imperium na tym terenie tworzyli:

Podaj, na jakie czynniki, które zadecydowały o powodzeniu hiszpańskiego podboju Ameryki, zwrócił uwagę autor tekstu.

Zadanie 2a/7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, na jakie czynniki, które zadecydowały o powodzeniu hiszpańskiego podboju Ameryki, zwrócił uwagę autor tekstu.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Podaj, na jakie czynniki, które zadecydowały o powodzeniu hiszpańskiego podboju Ameryki, zwrócił uwagę autor tekstu.

Rozstrzygnij, czy przytoczona relacja pozwala określić, w jaki sposób jej autor oceniał działania Hiszpanów w Ameryce. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2b/7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy przytoczona relacja pozwala określić, w jaki sposób jej autor oceniał działania Hiszpanów w Ameryce. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy przytoczona relacja pozwala określić, w jaki sposób jej autor oceniał działania Hiszpanów w Ameryce. Uzasadnij odpowiedź.

Wyjaśnij, jaką rolę w okresie podboju Ameryki odegrały wymienione postacie.

Zadanie 3/7

Wyjaśnij, jaką rolę w okresie podboju Ameryki odegrały wymienione postacie.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaką rolę w okresie podboju Ameryki odegrały wymienione postacie.

Wymień skutki ekspansji kolonialnej, które zostały ukazane na muralu.

Zadanie 4a/8

Zapoznaj się z muralem zatytułowanym Przybycie Hernána Cortésa do Veracruz z pierwszej połowy XX w. a następnie wykonaj polecenia.

Wymień skutki ekspansji kolonialnej, które zostały ukazane na muralu.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Wymień skutki ekspansji kolonialnej, które zostały ukazane na muralu.

Oceń, czy autor dzieła starał się przedstawić proces ekspansji kolonialnej obiektywnie. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 4b/8

Zapoznaj się z muralem zatytułowanym Przybycie Hernána Cortésa do Veracruz z pierwszej połowy XX w. a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, czy autor dzieła starał się przedstawić proces ekspansji kolonialnej obiektywnie. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Oceń, czy autor dzieła starał się przedstawić proces ekspansji kolonialnej obiektywnie. Uzasadnij odpowiedź.

Podaj, na jakich odcinkach układ prądów na Oceanie Atlantyckim ułatwiał prowadzenie handlu trójkątnego.

Zadanie 5a/8

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, na jakich odcinkach układ prądów na Oceanie Atlantyckim ułatwiał prowadzenie handlu trójkątnego.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Prowadzenie handlu trójkątnego ułatwiały prądy płynące z płw. Iberyjskiego do Afryki, stamtąd do Ameryki Środkowej, i dalej ku Wyspom Brytyjskim.
Czytaj dalej Podaj, na jakich odcinkach układ prądów na Oceanie Atlantyckim ułatwiał prowadzenie handlu trójkątnego.

Wyjaśnij, dlaczego handel trójkątny był korzystniejszy dla Europy niż prowadzony wcześniej handel ze Wschodem

Zadanie 5b/8

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, dlaczego handel trójkątny był korzystniejszy dla Europy niż prowadzony wcześniej handel ze Wschodem.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego handel trójkątny był korzystniejszy dla Europy niż prowadzony wcześniej handel ze Wschodem

Jaki lud stworzył rozległą federację miast-państw w Ameryce Środkowej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jaki lud stworzył rozległą federację miast-państw w Ameryce Środkowej?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Rozległą federacją miast-państw w Ameryce Środkowej utworzyli Majowie.