Wskaż, kiedy pierwsi przedstawiciele Homo sapiens pojawili się w Europie.

Mapa | 1/11

Wskaż, kiedy pierwsi przedstawiciele Homo sapiens pojawili się w Europie.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Według informacji zawartych na mapie można wywnioskować, że pierwsi przedstawiciele Homo sapiens pojawili się w Europie ok. 70 tysięcy lat temu.
Czytaj dalej Wskaż, kiedy pierwsi przedstawiciele Homo sapiens pojawili się w Europie.

Wyjaśnij, którędy Homo sapiens dotarł do Ameryki.

Mapa | 2/11

Wyjaśnij, którędy Homo sapiens dotarł do Ameryki.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Wyjaśnij, którędy Homo sapiens dotarł do Ameryki.

Jakie cechy charakterystyczne miała sztuka prehistoryczna?

Ciekawostka | s. 12

Jakie cechy charakterystyczne miała sztuka prehistoryczna?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Czytaj dalej Jakie cechy charakterystyczne miała sztuka prehistoryczna?

Przedstaw elementy systemu obronnego osady Çatal Höyük.

Infografika | 1/13

Przedstaw elementy systemu obronnego osady Çatal Höyük.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 13.

System obronny Çatal Höyük opierał się na konstrukcji jej domostw. Posiadały one wejścia do środka poprzez dach i drabinę – w razie niebezpieczeństwa usuwano drabinę, uniemożliwiając bezpieczne wejście do domu. Były one zbudowane z kamienia, gliny i cegły, a więc były dużo wytrzymalsze i trwalsze niż te budowane z drewna. Niewielkie okna utrudniały podpalenie domostwa.
Czytaj dalej Przedstaw elementy systemu obronnego osady Çatal Höyük.

Przedstaw elementy systemu obronnego osady Çatal Höyük.

Infografika | 2/13

Wymień rozwiązania, które wskazują na to, że osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 13.

Osada została wzniesiona na obszarze o suchym i ciepłym klimacie, ponieważ otwory dachowe byłyby źródłem przecieków i dostawania się wody do środka budynku w trakcie ulewnych deszczy jesienią i wiosną oraz zimowego śniegu. Podobnie niemożliwa byłaby codzienna praca na zewnątrz, np. na dachu. Małe otwory okienne nie zapewniałyby dostatecznej ilości światła w środku.
Czytaj dalej Przedstaw elementy systemu obronnego osady Çatal Höyük.

Odszukaj informacje na temat megalitycznych budowli znajdujących się w Polsce.

Ciekawostka | s. 14

Odszukaj informacje na temat megalitycznych budowli znajdujących się w Polsce.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 14.

Czytaj dalej Odszukaj informacje na temat megalitycznych budowli znajdujących się w Polsce.

Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

Ćwiczenia | 1/14

Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 14.

Czytaj dalej Wskaż, z czego wynikają problemy z jednoznacznym określeniem ram czasowych poszczególnych epok prehistorycznych.

Wyjaśnij, na czym polegała rewolucja neolityczna.

Ćwiczenia | 2/14

Wyjaśnij, na czym polegała rewolucja neolityczna.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 14.

Czytaj dalej Wyjaśnij, na czym polegała rewolucja neolityczna.

Omów, jakie znaczenie dla rozwoju ludzkości miały odkrycia związane z wytopem metali.

Ćwiczenia | 3/14

Omów, jakie znaczenie dla rozwoju ludzkości miały odkrycia związane z wytopem metali.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 14.

Czytaj dalej Omów, jakie znaczenie dla rozwoju ludzkości miały odkrycia związane z wytopem metali.