Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.

Mapa | 1/16

Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 16.

Na terenie Żyznego Półksiężyca leżały następujące krainy:
– Egipt,
– Fenicja,
– Izrael,
– Babilonia,
– Elam,
– Mitanni,
– Asyria.
Czytaj dalej Podaj nazwy krain, które leżały na terenie Żyznego Półksiężyca.

Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.

Mapa | 2/16

Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 16.

Tereny podbite przez Asyrię, których nigdy nie zajęli Babilończycy to:
– Elam,
– Dolny i Górny Egipt,
– Cypr,
– część Cylicji i Kapadocji (z miastem Kanesz).
Czytaj dalej Wskaż tereny, które udało się podbić Asyryjczykom, a których nigdy nie zajęli Babilończycy.

Odszukaj informacje na temat budowli zbliżonych kształtem i przeznaczeniem do zikkuratu, wzniesionych przez inne dawne cywilizacje.

Warto wiedzieć | s. 17

Odszukaj informacje na temat budowli zbliżonych kształtem i przeznaczeniem do zikkuratu, wzniesionych przez inne dawne cywilizacje.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 17.

Czytaj dalej Odszukaj informacje na temat budowli zbliżonych kształtem i przeznaczeniem do zikkuratu, wzniesionych przez inne dawne cywilizacje.

Wyjaśnij znaczenie wynalezienia pisma przez Sumerów.

Ciekawostka | s. 18

Wyjaśnij znaczenie wynalezienia pisma przez Sumerów.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 18.

Czytaj dalej Wyjaśnij znaczenie wynalezienia pisma przez Sumerów.

Wyjaśnij, dlaczego kary za zaniedbanie prac umacniających groble były tak wysokie.

Tekst źródłowy | 1/19

Wyjaśnij, dlaczego kary za zaniedbanie prac umacniających groble były tak wysokie.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 19.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego kary za zaniedbanie prac umacniających groble były tak wysokie.

Podaj, co groziło lekarzowi za błąd lekarski.

Tekst źródłowy | 2/19

Podaj, co groziło lekarzowi za błąd lekarski.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 19.

Błąd lekarski, który doprowadził do śmierci obywatela lub utracenia przez niego oka kończył karierę zawodową takiego lekarza, ponieważ karany był odcięciem ręki.
Czytaj dalej Podaj, co groziło lekarzowi za błąd lekarski.

Jaki wizerunek władcy miały utrwalać te płaskorzeźby?

Warto wiedzieć | s. 21

Jaki wizerunek władcy miały utrwalać te płaskorzeźby?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 21.

Czytaj dalej Jaki wizerunek władcy miały utrwalać te płaskorzeźby?

Wyjaśnij dlaczego pierwsze państwa powstały właśnie w Mezopotamii?

Ćwiczenia | 1/21

Wyjaśnij dlaczego pierwsze państwa powstały właśnie w Mezopotamii?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 21.

Czytaj dalej Wyjaśnij dlaczego pierwsze państwa powstały właśnie w Mezopotamii?

Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.

Ćwiczenia | 2/21

Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 21.

Osiągnięcia cywilizacja Mezopotamii, z których korzystamy również dziś:
– koło,
– system dziesiętny,
– kalendarz 12-miesięczny,
– pismo,
– podstawy matematyki (równania z dwoma niewiadomymi, działania na ułamkach dziesiętnych, twierdzenia Pitagorasa oraz Euklidesa),
– podstawy astronomii (nazewnictwo gwiazdozbiorów, długość roku księżycowego i słonecznego).
Czytaj dalej Wymień te osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii, z których korzystamy także dziś.