W którym roku Wojciech wyruszył na misję?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

W którym roku Wojciech wyruszył na misję?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Wojciech wyruszył na misję w 997 roku.

Jak zakończyła się misja biskupa Wojciecha?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

Jak zakończyła się misja biskupa Wojciecha?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Misja biskupa Wojciecha zakończyła się niepowodzeniem, Prusowie zamordowali misjonarza.

W jakim mieście został pochowany biskup Wojciech?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

W jakim mieście został pochowany biskup Wojciech?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Ciało biskupa Wojciecha wykupione przez Bolesława Chrobrego spoczęło w katedrze gnieźnieńskiej.

W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku.

Gdzie powstały biskupstwa?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

Gdzie powstały biskupstwa?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

  • Kołobrzeg,
  • Kraków,
  • Wrocław,
  • Hmm, dali czwarty punkt, więc możliwe, że chodzi również o arcybiskupstwo w Gnieźnie. Biskupstwo poznańskie istniało już przed zjazdem gnieźnieńskim.