Bolesław Chrobry objął władzę po śmierci Mieszka I, ponieważ:

Zadanie 1/97

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Bolesław Chrobry objął władzę po śmierci Mieszka I, ponieważ:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 97.

B. udało mu się wyeliminować konkurencję młodszych braci.
Czytaj dalej Bolesław Chrobry objął władzę po śmierci Mieszka I, ponieważ:

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu:

Zadanie 2/97

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 97.

↓                                               D       ->       C       ->       B       ->       A
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu:

Podaj, jakie okoliczności miały skłonić cesarza do nałożenia diademu na głowę Bolesława.

Zadanie 3a/97

Zapoznaj się z fragmentem kroniki Galla Anonima, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, jakie okoliczności miały skłonić cesarza do nałożenia diademu na głowę Bolesława.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 97.

Otton III miał nałożyć diadem cesarski na głowę Bolesława widząc jego potęgę oraz bogactwa na zjeździe gnieźnieńskim, potwierdzając jego wyższy status.
Czytaj dalej Podaj, jakie okoliczności miały skłonić cesarza do nałożenia diademu na głowę Bolesława.

Rozstrzygnij, czy opisywana „koronacja” czyniła z Bolesława władcę równego Ottonowi.

Zadanie 3b/97

Zapoznaj się z fragmentem kroniki Galla Anonima, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy opisywana „koronacja” czyniła z Bolesława władcę równego Ottonowi.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 97.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy opisywana „koronacja” czyniła z Bolesława władcę równego Ottonowi.

Wskaż w jaki sposób zjazd gnieźnieński umocnił państwo Bolesława Chrobrego.

Zadanie 4/98

Wskaż w jaki sposób zjazd gnieźnieński umocnił państwo Bolesława Chrobrego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 98.

Czytaj dalej Wskaż w jaki sposób zjazd gnieźnieński umocnił państwo Bolesława Chrobrego.

Wojny polsko-niemieckie z początków XI w. były bezpośrednim skutkiem:

Zadanie 5/98

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wojny polsko-niemieckie z początków XI w. były bezpośrednim skutkiem:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 98.

D. odmowy złożenia hołdu następcy Ottona III przez Bolesława Chrobrego
Czytaj dalej Wojny polsko-niemieckie z początków XI w. były bezpośrednim skutkiem:

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Zadanie 6/98

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 98.

a) Zaznacz granice państwa Bolesława Chrobrego w momencie obejmowania przez niego książęcego tronu – granice otoczone czerwoną linią;
b) Podkreśl pojedynczą linią nazwy miast będących siedzibami polskich biskupstw po 1000 r. – Kołobrzeg, Kraków, Wrocław (nowe biskupstwa po 1000 r.) oraz Poznań (biskupstwo ustanowione po chrzcie Mieszka I); uważałbym na Gniezno – polecenie wyraźnie mówi o biskupstwach, a to było arcybiskupstwo;
c) Otocz kółkiem nazwy terytoriów zdobytych przez Bolesława Chrobrego przed 1000 r. – Czechy, Morawy, Słowacja, Miśnia, Milsko, Łużyce.
Czytaj dalej Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Z jakiego kraju pochodził biskup Wojciech?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 99

Z jakiego kraju pochodził biskup Wojciech?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 99.

Biskup Wojciech pochodził z Czech.