Zaangażowanie w spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII pozwoliło Bolesławowi Śmiałemu uzyskać:

Zadanie 1/103

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaangażowanie w spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII pozwoliło Bolesławowi Śmiałemu uzyskać:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 103.

A. zgodę papieża na jego koronację królewską.
Czytaj dalej Zaangażowanie w spór pomiędzy cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII pozwoliło Bolesławowi Śmiałemu uzyskać:

Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2a/103

Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą fragment płaskorzeźby, na której ukazano scenę śmierci biskupa Stanisława, oraz dwoma tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 103.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, która z przedstawionych w tekstach A i B wersji opowieści została ukazana na płaskorzeźbie. Uzasadnij odpowiedź.

Wskaż, w którym z tekstów działania podjęte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.

Zadanie 2b/103

Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą fragment płaskorzeźby, na której ukazano scenę śmierci biskupa Stanisława, oraz dwoma tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, w którym z tekstów działania podjęte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 103.

Czytaj dalej Wskaż, w którym z tekstów działania podjęte przez króla zostały ocenione bardziej surowo.

Wyjaśnij, dlaczego Władysław Herman w większym stopniu niż jego brat musiał się liczyć ze zdaniem możnych.

Zadanie 3/104

Wyjaśnij, dlaczego Władysław Herman w większym stopniu niż jego brat musiał się liczyć ze zdaniem możnych.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 104.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego Władysław Herman w większym stopniu niż jego brat musiał się liczyć ze zdaniem możnych.

Zapoznaj się z mapą, a następnie podaj, jacy władcy panowali na wymienionych niżej obszarach we wskazanych latach.

Zadanie 4/104

Zapoznaj się z mapą, a następnie podaj, jacy władcy panowali na wymienionych niżej obszarach we wskazanych latach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 104.

Mazowsze:
1095 – Władysław Herman
1105 -Zbigniew
Wielkopolska:
1090 – Władysław Herman
1110 – Bolesław Krzywousty
Śląsk:
1095 – Władysław Herman
1110 – Bolesław Krzywousty

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 5/104

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 104.

↓                                         B      ->      C      ->      A ->      D     ->     E
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

W jakich latach panował Bolesław Śmiały?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

W jakich latach panował Bolesław Śmiały?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Bolesław Śmiały panował w latach 1058-1079.

Jakie stanowisko zajął Bolesław w sporze o inwestyturę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

Jakie stanowisko zajął Bolesław w sporze o inwestyturę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Bolesław Śmiały w sporze o inwestyturę poparł papieża.

W którym roku odbyła się koronacja Bolesława Śmiałego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

W którym roku odbyła się koronacja Bolesława Śmiałego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Koronacja Bolesława Śmiałego odbyła się w 1076 roku.

Jaki był skutek sporu Bolesława z biskupem Stanisławem?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

Jaki był skutek sporu Bolesława z biskupem Stanisławem?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Skutkiem sporu króla z biskupem było wygnanie Bolesława Śmiałego z kraju.