Mieszko II był jedynym synem Bolesława Chrobrego, który przeżył ojca i mógł sobie rościć prawa do tronu.

Zadanie 1a/100

Rozstrzygnij, czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Mieszko II był jedynym synem Bolesława Chrobrego, który przeżył ojca i mógł sobie rościć prawa do tronu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Fałsz
Czytaj dalej Mieszko II był jedynym synem Bolesława Chrobrego, który przeżył ojca i mógł sobie rościć prawa do tronu.

Ponieważ Mieszko II obawiał się ataku wojsk cesarskich, wkrótce po koronacji wzmocnił sojusz z władcami Rusi i Czech.

Zadanie 1b/100

Rozstrzygnij, czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Ponieważ Mieszko II obawiał się ataku wojsk cesarskich, wkrótce po koronacji wzmocnił sojusz z władcami Rusi i Czech.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Fałsz
Czytaj dalej Ponieważ Mieszko II obawiał się ataku wojsk cesarskich, wkrótce po koronacji wzmocnił sojusz z władcami Rusi i Czech.

Mieszko II zdecydował się na ucieczkę do Czech, dlatego, że władcy z tego kraju tradycyjnie sprzyjali Piastom.

Zadanie 1c/100

Rozstrzygnij, czy podane zdana są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Mieszko II zdecydował się na ucieczkę do Czech, dlatego, że władcy z tego kraju tradycyjnie sprzyjali Piastom.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Fałsz
Czytaj dalej Mieszko II zdecydował się na ucieczkę do Czech, dlatego, że władcy z tego kraju tradycyjnie sprzyjali Piastom.

Wyjaśnij, dlaczego zahamowanie polityki podbojów zagrażało stabilności państwa Piastów.

Zadanie 2/100

Wyjaśnij, dlaczego zahamowanie polityki podbojów zagrażało stabilności państwa Piastów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego zahamowanie polityki podbojów zagrażało stabilności państwa Piastów.

Podaj, jakie przemiany związane z nową organizacją państwa i wprowadzeniem chrześcijaństwa budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszkańców państwa Piastów.

Zadanie 3/100

Podaj, jakie przemiany związane z nową organizacją państwa i wprowadzeniem chrześcijaństwa budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszkańców państwa Piastów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

Czytaj dalej Podaj, jakie przemiany związane z nową organizacją państwa i wprowadzeniem chrześcijaństwa budziły niezadowolenie wskazanych grup mieszkańców państwa Piastów.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 4/100

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100.

↓                                               B      ->      D      ->      A      ->       C
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Podaj, z jakich dynastii wywodziła się matka Kazimierza Odnowiciela.

Zadanie 5a/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, z jakich dynastii wywodziła się matka Kazimierza Odnowiciela.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Matka Kazimierza Odnowiciela, Rycheza była wnuczką cesarza Ottona II z dynastii Ludolfingów oraz córką Ezzona, hrabiego palatyna Lotaryngii z dynastii Ezzonidów (* takie informacje znajdziesz tylko w angielskiej wersji Wikipedii, więc przygotuj się na ewentualną dyskusję z nauczycielem!). 
* Przesadą byłoby twierdzić, że po kądzieli wywodziła się z cesarskiej (bizantyjskiej) dynastii macedońskiej, ponieważ uważa się, że Teofano była raczej córką bratanicy cesarza niż jego samego. 

Cesarz był gotów nadać Kazimierzowi księstwo, ponieważ Kazimierz był jego prawnukiem.

Zadanie 5b.1/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a F” – przy fałszywych.

Cesarz był gotów nadać Kazimierzowi księstwo, ponieważ Kazimierz był jego prawnukiem.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Fałsz
Czytaj dalej Cesarz był gotów nadać Kazimierzowi księstwo, ponieważ Kazimierz był jego prawnukiem.

Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

Zadanie 5b.2/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.
Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a F” – przy fałszywych.

Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Prawda
Czytaj dalej Przedstawiane przez kronikarza rozmowy odbywały się w okresie, gdy Rycheza była już wdową.

Wyjaśnij, jakie czynniki wpłynęły na przedstawioną w tekście ocenę mieszkańców Polski.

Zadanie 5c/101

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jakie czynniki wpłynęły na przedstawioną w tekście ocenę mieszkańców Polski.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 101.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie czynniki wpłynęły na przedstawioną w tekście ocenę mieszkańców Polski.