Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia i procesy, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 1/110

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia i procesy, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.

↓                                                  C   ->   D   ->   A   ->   B    ->   E
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia i procesy, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Spośród wymienionych postaci wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystianizacji państwa Piastów, i wyjaśnij jaką rolę odegrały one w tym procesie.

Zadanie 2/110

Spośród wymienionych postaci wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystianizacji państwa Piastów, i wyjaśnij jaką rolę odegrały one w tym procesie.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.

1. Dąbrówka – jako chrześcijańska żona świeżo nawróconego poganina dbała o pielęgnowanie wiary u swego męża;
2. Bp Jordan – pierwszy biskup na ziemiach polskich, tworzył od podstaw hierarchię kościelną.
Czytaj dalej Spośród wymienionych postaci wybierz dwie, które były związane z pierwszym okresem chrystianizacji państwa Piastów, i wyjaśnij jaką rolę odegrały one w tym procesie.

Podaj, jakie okoliczności skłoniły Ottona III do przybycia do Gniezna i jakie korzyści z tej wizyty odniósł Bolesław Chrobry.

Zadanie 3/110

Podaj, jakie okoliczności skłoniły Ottona III do przybycia do Gniezna i jakie korzyści z tej wizyty odniósł Bolesław Chrobry.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.

Czytaj dalej Podaj, jakie okoliczności skłoniły Ottona III do przybycia do Gniezna i jakie korzyści z tej wizyty odniósł Bolesław Chrobry.

Wymień imiona władców, którzy panowali w Polsce w trakcie wydarzeń opisanych w tekście.

Zadanie 4a/110

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Wymień imiona władców, którzy panowali w Polsce w trakcie wydarzeń opisanych w tekście.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.

– Mieszko II Lambert (fragment o gnębieniu Polski przez sąsiadów odnosi się do przegranych wojen z czasów jego panowania).

I dalej jest kłopot. Kolejne zdanie odnoszą się do powstania ludowego, które miało miejsce po śmierci Mieszka II oraz do najazdu czeskiego księcia Brzetysława z 1038 roku. Tylko, że wtedy w Polsce nie było władcy. Kazimierz Odnowiciel objął władzę dopiero w 1040 roku. Osobiście nie wpisałbym więc już nikogo więcej poza Mieszkiem II. Ewentualnie można się jeszcze zastanowić czy drugie zdanie o dręczeniu Polski przez własnych mieszkańców nie odnosi się do burzliwego panowania Bezpryma z lat 1031-1032. Myślę, że to zadanie to świetny temat do dyskusji z nauczycielem.

Wyjaśnij, jakie były przyczyny tych wydarzeń.

Zadanie 4b/110

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jakie były przyczyny tych wydarzeń.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 110.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie były przyczyny tych wydarzeń.

Podaj, jakie okoliczności doprowadziły do ucieczki Bolesława Śmiałego z kraju.

Zadanie 5/111

Podaj, jakie okoliczności doprowadziły do ucieczki Bolesława Śmiałego z kraju.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

Czytaj dalej Podaj, jakie okoliczności doprowadziły do ucieczki Bolesława Śmiałego z kraju.

Do 1138 r. na królów Polski koronowano:

Zadanie 6a/111

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród poddanych.

Do 1138 r. na królów Polski koronowano:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

C. trzech Piastów
Czytaj dalej Do 1138 r. na królów Polski koronowano:

Przeniesienie głównej siedziby władców z Gniezna do Krakowa było bezpośrednim skutkiem:

Zadanie 6b/111

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród poddanych.

Przeniesienie głównej siedziby władców z Gniezna do Krakowa było bezpośrednim skutkiem:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

A. zniszczeń w trakcie najazdu Brzetysława
Czytaj dalej Przeniesienie głównej siedziby władców z Gniezna do Krakowa było bezpośrednim skutkiem:

Uzupełnij legendę mapy, podając odpowiednie imiona i przydomki władców.

Zadanie 7a/111

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Uzupełnij legendę mapy, podając odpowiednie imiona i przydomki władców.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

Państwo Piastów za panowania
– [różowy] Mieszka I (warto zwrócić uwagę na brak Wolina i Szczecina, choć na innych mapach w internecie przedstawione jest to inaczej niż w podręczniku – miejcie się na baczności!),
– [czerwony] Bolesława Chrobrego (podboje państw sąsiednich – Czechy, Ruś Kijowska, Milsko i Łużyce, ale utrata kontroli nad Pomorzem Zachodnim),
– [brązowy?] Bolesława Krzywoustego (tutaj w odróżnieniu od różowej granicy, Wolin i Szczecin należą do państwa polskiego).

Oznacz na mapie opisane niżej obszary. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

Zadanie 7b/111

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Oznacz na mapie opisane niżej obszary. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 111.

Przepraszam za nieco inną mapę, ale wiecie… prawa autorskie. Myślę, że będzie to zrozumiałe dla wszystkich.

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polska_992_-_1025.png
Czytaj dalej Oznacz na mapie opisane niżej obszary. Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach.