Zgodnie z wprowadzoną przez Bolesława Krzywoustego zasadą senioratu władzę zwierzchnią w kraju miał obejmować:

Zadanie 1/106

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zgodnie z wprowadzoną przez Bolesława Krzywoustego zasadą senioratu władzę zwierzchnią w kraju miał obejmować:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 106.

C. najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów.
Czytaj dalej Zgodnie z wprowadzoną przez Bolesława Krzywoustego zasadą senioratu władzę zwierzchnią w kraju miał obejmować:

Wskaż, jakie rozwiązania wprowadzone w statucie Krzywoustego miały ograniczać ryzyko trwałego rozpadu państwa na mniejsze księstwa.

Zadanie 2/106

Wskaż, jakie rozwiązania wprowadzone w statucie Krzywoustego miały ograniczać ryzyko trwałego rozpadu państwa na mniejsze księstwa.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 106.

Czytaj dalej Wskaż, jakie rozwiązania wprowadzone w statucie Krzywoustego miały ograniczać ryzyko trwałego rozpadu państwa na mniejsze księstwa.

Podaj, w jakiej kolejności sprawowano by władzę princepsa, gdyby zasady wprowadzone przez Bolesława Krzywoustego obowiązywały już od śmierci Kazimierza Odnowiciela.

Zadanie 3a/106

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, w jakiej kolejności sprawowano by władzę princepsa, gdyby zasady wprowadzone przez Bolesława Krzywoustego obowiązywały już od śmierci Kazimierza Odnowiciela.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 106.

  1. Bolesław Śmiały
  2. Władysław Herman
  3. Zbigniew
  4. Bolesław Krzywousty
    Czytaj dalej Podaj, w jakiej kolejności sprawowano by władzę princepsa, gdyby zasady wprowadzone przez Bolesława Krzywoustego obowiązywały już od śmierci Kazimierza Odnowiciela.

Oceń, czy opisana powyżej (w poleceniu a) sytuacja byłaby korzystna dla Bolesława Krzywoustego. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 3b/106

Zapoznaj się z tablicą genealogiczną, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, czy opisana powyżej (w poleceniu a) sytuacja byłaby korzystna dla Bolesława Krzywoustego. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 106.

Czytaj dalej Oceń, czy opisana powyżej (w poleceniu a) sytuacja byłaby korzystna dla Bolesława Krzywoustego. Uzasadnij odpowiedź.

Narysuj tablicę genealogiczną ukazującą relacje pomiędzy Bolesławem Krzywoustym i wszystkimi wymienionymi w tekście Piastami

Zadanie 4a/107

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Narysuj tablicę genealogiczną ukazującą relacje pomiędzy Bolesławem Krzywoustym i wszystkimi wymienionymi w tekście Piastami.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 107.

W tekście wymieniono pięć postaci – trzech synów Bolesława Krzywoustego (kolor czerwony) oraz dwóch jego wnuków (kolor zielony).
Czytaj dalej Narysuj tablicę genealogiczną ukazującą relacje pomiędzy Bolesławem Krzywoustym i wszystkimi wymienionymi w tekście Piastami

Wyjaśnij, w jakiej sytuacji Kazimierz miał objąć władzę na Mazowszu i na Kujawach.

Zadanie 4b/107

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, w jakiej sytuacji Kazimierz miał objąć władzę na Mazowszu i na Kujawach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 107.

Czytaj dalej Wyjaśnij, w jakiej sytuacji Kazimierz miał objąć władzę na Mazowszu i na Kujawach.

Korzystając z tablicy genealogicznej na poprzedniej stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami statutu Krzywoustego.

Zadanie 4c/107

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Korzystając z tablicy genealogicznej na poprzedniej stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami statutu Krzywoustego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 107.

Czytaj dalej Korzystając z tablicy genealogicznej na poprzedniej stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami statutu Krzywoustego.

Wyjaśnij, w jaki sposób rozdrobnienie dzielnicowe zmieniło pozycję społeczną możnych i wojów.

Zadanie 5/107

Wyjaśnij, w jaki sposób rozdrobnienie dzielnicowe zmieniło pozycję społeczną możnych i wojów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 107.

Czytaj dalej Wyjaśnij, w jaki sposób rozdrobnienie dzielnicowe zmieniło pozycję społeczną możnych i wojów.

Jak nazywa się zasada, według której władzę w państwie sprawuje najstarszy książę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 108

Jak nazywa się zasada, według której władzę w państwie sprawuje najstarszy książę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 108.

Zasada, według której władzę w państwie sprawuje najstarszy książę to zasada senioratu.

Jaką dzielnicą władał Władysław II Wygnaniec?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 108

Jaką dzielnicą władał Władysław II Wygnaniec?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 108.

Władysław II Wygnaniec władał Śląskiem.