Skąd pochodzi nazwa „Bizancjum”?

Na wyrywki | s. 88

Skąd pochodzi nazwa „Bizancjum”?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Nazwa Bizancjum pochodzi od kolonii greckiej, która rozwinęła się w późniejszą stolicę cesarstwa – Konstantynopol.

Czego dokonał Justynian Wielki?

Na wyrywki | s. 88

Czego dokonał Justynian Wielki?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Dokonania Justyniana Wielkiego:
– kodyfikacja prawa rzymskiego (tzw. „Kodeks Justyniana”),
– odbudowa Kościoła Mądrości Bożej (Hagia Sophia) po zniszczeniach w trakcie powstania Nika (nadanie dzisiejszej, imponującej formy),
– podboje w Italii (odzyskanie Rzymu), Afryce Północnej i południowej Hiszpanii,
– budowa akweduktów, dróg, mostów oraz innych budynków użyteczności publicznej.

Gdzie znajduje się Kościół Mądrości Bożej?

Na wyrywki | s. 88

Gdzie znajduje się Kościół Mądrości Bożej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Kościół Mądrości Bożej znajduje się w Stambule (dawniej Konstantynopol).

Jaką nazwę nosi model stosunków między państwem a Kościołem, który ukształtował się w cesarstwie bizantyjskim?

Na wyrywki | s. 88

Jaką nazwę nosi model stosunków między państwem a Kościołem, który ukształtował się w cesarstwie bizantyjskim?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Model stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w cesarstwie bizantyjskim nazywamy cezaropapizmem (zwierzchność państwa, czyli w tym wypadku cesarza, nad Kościołem).

Jakie wydarzenie jest uważane za początek ery muzułmańskiej?

Na wyrywki | s. 88

Jakie wydarzenie jest uważane za początek ery muzułmańskiej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Za początek ery muzułmańskiej uznajemy ucieczkę Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra) 622 roku.

Jakie treści zawiera Koran, a jakie Sunna?

Na wyrywki | s. 88

Jakie treści zawiera Koran, a jakie Sunna?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Koran zawiera zasady wiary muzułmańskiej objawione Mahometowi przez Boga, natomiast Sunna to zbiór opowieści o czynach proroka.

Na kogo muzułmanie nakładali podatek zwany charadż?

Na wyrywki | s. 88

Na kogo muzułmanie nakładali podatek zwany charadż?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Podatek od ziemi, czyli charadż pobierano od niemuzułmanów żyjących na terenie imperium arabskiego.