Wschodnia granica imperium Karola Wielkiego biegła wzdłuż

Zadanie 1a/76

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wschodnia granica imperium Karola Wielkiego biegła wzdłuż:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 76.

B. Łaby.
Czytaj dalej Wschodnia granica imperium Karola Wielkiego biegła wzdłuż

Do pokonanych i schrystianizowanych przez Karola Wielkiego ludów należeli

Zadanie 1b/76

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Do pokonanych i schrystianizowanych przez Karola Wielkiego ludów należeli:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 76.

D. Sasi.
Czytaj dalej Do pokonanych i schrystianizowanych przez Karola Wielkiego ludów należeli

Wyjaśnij, skąd miała pochodzić cesarska władza Karola według obu źródeł. Oceń, na ile są one ze sobą zgodne

Zadanie 2a/76

Zapoznaj się ze źródłami, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, skąd miała pochodzić cesarska władza Karola według obu źródeł. Oceń, na ile są one ze sobą zgodne.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 76.

Czytaj dalej Wyjaśnij, skąd miała pochodzić cesarska władza Karola według obu źródeł. Oceń, na ile są one ze sobą zgodne

Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach

Zadanie 2b/77

Zapoznaj się ze źródłami, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

Czytaj dalej Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawiono zależności pomiędzy władzą cesarską i papieską w obu źródłach

Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo

Zadanie 3/77

Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

Czytaj dalej Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo

Wyjaśnij pojęcia: marchia

Zadanie 4a/77

Wyjaśnij pojęcia: marchia

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

marchia – teren przygraniczny państwa Karola Wielkiego; wyodrębniony w celach wojskowych – przede wszystkim, aby chronić cesarstwo przed najazdami z zewnątrz. Margrabia, czyli władca marchii, stał wyżej w hierarchii niż zwykły hrabia i podlegał bezpośrednio cesarzowi.
Czytaj dalej Wyjaśnij pojęcia: marchia

Wyjaśnij pojęcia: minuskuła karolińska

Zadanie 4b/77

Wyjaśnij pojęcia: minuskuła karolińska

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

minuskuła karolińska – opracowane przez uczonych z Akwizgranu pismo, które stanowiło podstawę rozwoju piśmiennictwa w państwie karolińskim. Miał za zadanie uproszczenie procesu pisania i stworzenie ogólnie znanej czcionki czytelnej dla wszystkich.
Czytaj dalej Wyjaśnij pojęcia: minuskuła karolińska

Znajomość klasycznej łaciny przetrwała w Brytanii i Irlandii, a zanikła w Galii, ponieważ:

Zadanie 5/77

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Znajomość klasycznej łaciny przetrwała w Brytanii i Irlandii, a zanikła w Galii, ponieważ:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

D. łacina była dla mieszkańców wysp językiem obcym, którym nie posługiwano się na co dzień.
Czytaj dalej Znajomość klasycznej łaciny przetrwała w Brytanii i Irlandii, a zanikła w Galii, ponieważ:

Opracowany przez Alkuina model nauczania opierał się na wzorcach starożytnych:

Zadanie 6.1/77

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Opracowany przez Alkuina model nauczania opierał się na wzorcach starożytnych:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

PRAWDA „P”
Czytaj dalej Opracowany przez Alkuina model nauczania opierał się na wzorcach starożytnych:

Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż

Zadanie 6.2/77

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

FAŁSZ „F”
Czytaj dalej Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż