Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy

Zadanie 1/82

Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 82.

E. zmniejszanie się roli piechoty i wzrost znaczenia ciężkozbrojnej konnicy
D. szybkie poszerzanie terytorium państwa Franków
nadawanie ziem wojownikom
F. zacieranie się różnic w położeniu chłopów wywodzących się od ludności romańskiej i germańskiej
Czytaj dalej Wpisz we właściwe pola schematu wybrane litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom historycznym, tak by utworzyły one ciąg przyczynowo-skutkowy

Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

Zadanie 2a/82

Zapoznaj się z treścią przywileju wystawionego przez Ludwika Pobożnego, a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 82.

Ludwik Pobożny (wystawca) oraz Jan (odbiorca) zawarli ze sobą akt komendacji, w którym Jan stał się wasalem Ludwika, a ten seniorem dla Jana. Świadczy o tym kilka wyrażeń w tekście źródłowym, np. pewien nasz wasal imieniem Jan (swoją drogą ciekawe, czy nie jest to tytuł, którym Jan mianowany był już wcześniej? – tak może wynikać z umiejscowienia tego przed opisem hołdu lennego [pole do dyskusji z nauczycielem]), złożył w ręce nasze swój hołd (wyraźny argument za uznaniem tego za hołd lenny) oraz wszystko to (…) mają posiadać z naszego nadania niechaj [ich] sądzą i pociągają do świadczeń tenże Jan (…). Ostatnie dwa cytaty wyraźnie wskazują na to, że dokument opisuje stosunek lenny pomiędzy Janem a Ludwikiem – Jan otrzymał ziemię z nadania Ludwika oraz przywilej sądzenia w swoich włościach.
Czytaj dalej Wskaż, jakie informacje podane w źródle pozwalają przyjąć, że wystawca dokumentu i jego odbiorca zawarli akt komendacji.

Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniało się położenie mieszkańców ziem przekazanych przez seniora wasalowi.

Zadanie 2b/83

Zapoznaj się z treścią przywileju wystawionego przez Ludwika Pobożnego, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniało się położenie mieszkańców ziem przekazanych przez seniora wasalowi.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 83.

Czytaj dalej Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniało się położenie mieszkańców ziem przekazanych przez seniora wasalowi.

Wskaż które informacje podane w źródle sugerują, że przywileje nadane Janowi były dziedziczne, a które wskazują na to, że miały charakter osobisty.

Zadanie 2c/83

Zapoznaj się z treścią przywileju wystawionego przez Ludwika Pobożnego, a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, które informacje podane w źródle sugerują, że przywileje nadane Janowi były dziedziczne, a które wskazują na to, że miały charakter osobisty.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 83.

Czytaj dalej Wskaż które informacje podane w źródle sugerują, że przywileje nadane Janowi były dziedziczne, a które wskazują na to, że miały charakter osobisty.

Osobisty charakter aktu komendacji sprawiał, że

Zadanie 3/83

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Osobisty charakter aktu komendacji sprawiał, że

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 83.

C. senior nie mógł liczyć na pomoc osób podległych jego wasalom.
Czytaj dalej Osobisty charakter aktu komendacji sprawiał, że

Wyjaśnij, jakie czynniki sprawiały, że stosunki feudalne były trwałe.

Zadanie 4/83

Wyjaśnij, jakie czynniki sprawiały, że stosunki feudalne były trwałe.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 83.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie czynniki sprawiały, że stosunki feudalne były trwałe.

Wymień atrybuty rycerza ukazane na miniaturze.

Zadanie 5a/83

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia.

Wymień atrybuty rycerza ukazane na miniaturze.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 83.

Atrybuty rycerza ukazane na miniaturze to:
  • miecz wraz z pasem,
  • ostrogi,
  • tarcza a herbem.
Czytaj dalej Wymień atrybuty rycerza ukazane na miniaturze.

Podaj, jaką ceremonię przedstawiono na miniaturze.

Zadanie 5b/83

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, jaką ceremonię przedstawiono na miniaturze.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 83.

Czytaj dalej Podaj, jaką ceremonię przedstawiono na miniaturze.

Kto stał na szczycie drabiny feudalnej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Kto stał na szczycie drabiny feudalnej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Na szczycie drabiny feudalnej stał władca, a mógł to być książę, król lub cesarz.

Jak nazywano umowę zawieraną między szukającymi opieki a opiekunami?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Jak nazywano umowę zawieraną między szukającymi opieki a opiekunami?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Taką umowę nazywano komendacją.