Do rozpadu imperium Karola Wielkiego doszło na skutek

Zadanie 1/79

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Do rozpadu imperium Karola Wielkiego doszło na skutek:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 79.

C. rywalizacji jego potomków o władzę.
Czytaj dalej Do rozpadu imperium Karola Wielkiego doszło na skutek

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podanych władców

Zadanie 2/79

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podanych władców.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 79.

Lotar I – najstarszy wnuk Karola Wielkiego (795-855),
Konrad I – objął władzę po upadku dynastii Karolingów (890-918),
Henryk I – następca Konrada I, z saskiej dynastii Ludolfingów (876-936),
Otton I
– syn Henryka I, cesarz z dynastii Ludolfingów od 962 roku (912-973).

Podaj, kto – zgodnie z postanowieniami traktatu w Verdun – objął panowanie nad terytoriami oznaczonymi na mapie literami A, B i C.

Zadanie 3a/79

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, kto – zgodnie z postanowieniami traktatu w Verdun – objął panowanie nad terytoriami oznaczonymi na mapie literami A, B i C.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 79.

A – państwo wydzielone dla Karola Łysego,
B – państwo wydzielone dla Lotara I,
C – państwo wydzielone dla Ludwika Niemieckiego.

Wymień działania Ottona I, które bezpośrednio wpłynęły na ukazany na mapie przebieg granic cesarstwa

Zadanie 3b/79

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Wymień działania Ottona I, które bezpośrednio wpłynęły na ukazany na mapie przebieg granic cesarstwa.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 79.

Czytaj dalej Wymień działania Ottona I, które bezpośrednio wpłynęły na ukazany na mapie przebieg granic cesarstwa

Oceń, czy podane w tekście A informacje na temat pałacu w Akwizgranie są ze sobą spójne.

Zadanie 4a/80

Zapoznaj się z dwoma fragmentami kroniki Thietmara, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, czy podane w tekście A informacje na temat pałacu w Akwizgranie są ze sobą spójne.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 80.

Czytaj dalej Oceń, czy podane w tekście A informacje na temat pałacu w Akwizgranie są ze sobą spójne.

Wyjaśnij, jaki był stosunek wspomnianych w źródle władców do dziedzictwa Karola Wielkiego

Zadanie 4b/80

Zapoznaj się z dwoma fragmentami kroniki Thietmara, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jaki był stosunek wspomnianych w źródle władców do dziedzictwa Karola Wielkiego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 80.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki był stosunek wspomnianych w źródle władców do dziedzictwa Karola Wielkiego

Wspomniany w tekście dawny rzymski obyczaj sięgał czasów

Zadanie 4c/80

Zapoznaj się z dwoma fragmentami kroniki Thietmara, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wspomniany w tekście dawny rzymski obyczaj sięgał czasów:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 80.

D. Bizancjum.
Czytaj dalej Wspomniany w tekście dawny rzymski obyczaj sięgał czasów

Wyjaśnij, czym różniły się koncepcje odnowy cesarstwa rzymskiego, które zapowiadał Otton III i odnowy królestwa Franków, deklarowanej przez jego następcę, Henryka II.

Zadanie 5/80

Wyjaśnij, czym różniły się koncepcje odnowy cesarstwa rzymskiego, które zapowiadał Otton III i odnowy królestwa Franków, deklarowanej przez jego następcę, Henryka II.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 80.

Czytaj dalej Wyjaśnij, czym różniły się koncepcje odnowy cesarstwa rzymskiego, które zapowiadał Otton III i odnowy królestwa Franków, deklarowanej przez jego następcę, Henryka II.