Systemy irygacyjne tworzono, aby odprowadzać nadmiar wody z opadów.

Zadanie 1.1/7

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P”przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Systemy irygacyjne tworzono, aby odprowadzać nadmiar wody z opadów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

PRAWDA „P”
Czytaj dalej Systemy irygacyjne tworzono, aby odprowadzać nadmiar wody z opadów.

Budowa systemów irygacyjnych wymagała skoordynowanego wysiłku dużych grup ludzi.

Zadanie 1.2/7

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P”przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Budowa systemów irygacyjnych wymagała skoordynowanego wysiłku dużych grup ludzi.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

PRAWDA „P”
Czytaj dalej Budowa systemów irygacyjnych wymagała skoordynowanego wysiłku dużych grup ludzi.

Pierwsze miasta-państwa w Mezopotamii stworzyli Sumerowie.

Zadanie 1.3/7

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P”przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Pierwsze miasta-państwa w Mezopotamii stworzyli Sumerowie.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

PRAWDA „P”
Czytaj dalej Pierwsze miasta-państwa w Mezopotamii stworzyli Sumerowie.

Porównaj położenie i zasięg imperiów z rejonu Mezopotamii. Uzupełnij legendę mapy, wpisując właściwe litery.

Zadanie 2a/7

Zapoznaj się z mapą starożytnej Mezopotamii, a następnie wykonaj polecenia.

Porównaj położenie i zasięg imperiów z rejonu Mezopotamii. Uzupełnij legendę mapy, wpisując właściwe litery.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

linia pomarańczowa: państwo Nabuchodozora II, Babilonia
linia zielona: państwo Sargona, Imperium Akadyjskie
linia fioletowa: państwo Aszurbanipala, Asyria
Czytaj dalej Porównaj położenie i zasięg imperiów z rejonu Mezopotamii. Uzupełnij legendę mapy, wpisując właściwe litery.

Oceń, czy w świetle informacji z mapy Sargon Wielki rzeczywiście był największym zdobywcą spośród władców Mezopotamii. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2b/7

Zapoznaj się z mapą starożytnej Mezopotamii, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, czy w świetle informacji z mapy Sargon Wielki rzeczywiście był największym zdobywcą spośród władców Mezopotamii. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

Czytaj dalej Oceń, czy w świetle informacji z mapy Sargon Wielki rzeczywiście był największym zdobywcą spośród władców Mezopotamii. Uzasadnij odpowiedź.

Podaj nazwę pisma, którym zapisano tę tabliczkę.

Zadanie 3a/8

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj nazwę pisma, którym zapisano tę tabliczkę.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.

Tabliczka widoczna na ilustracji została zapisana sumeryjskim pismem piktograficznym.
Czytaj dalej Podaj nazwę pisma, którym zapisano tę tabliczkę.

Przedstaw, jakich trudności przysparzało posługiwanie się tym pismem, i wyjaśnij, w jaki sposób te problemy rozwiązywał sposób zapisu, który wprowadzono później.

Zadanie 3b/8

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia.

Przedstaw, jakich trudności przysparzało posługiwanie się tym pismem, i wyjaśnij, w jaki sposób te problemy rozwiązywał sposób zapisu, który wprowadzono później.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.

Czytaj dalej Przedstaw, jakich trudności przysparzało posługiwanie się tym pismem, i wyjaśnij, w jaki sposób te problemy rozwiązywał sposób zapisu, który wprowadzono później.

Wyjaśnij, od czego zależały wysokości kar przewidzianych w kodeksie Hammurabiego.

Zadanie 4a/8

Zapoznaj się z wybranymi zapisami z Kodeksu Hammurabiego, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, od czego zależały wysokości kar przewidzianych w kodeksie Hammurabiego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.

Wysokość kar przewidzianych w kodeksie Hammurabiego zależała od statusu społecznego osoby popełniającej przewinienie oraz statusu ofiary. Najwyżej w hierarchii stali obywatele, potem poddani, a na końcu niewolnicy.
Czytaj dalej Wyjaśnij, od czego zależały wysokości kar przewidzianych w kodeksie Hammurabiego.

Podaj, czego o społeczeństwie i gospodarce starożytnej Babilonii można się dowiedzieć z przytoczonych zapisów Kodeksu Hammurabiego.

Zadanie 4b/8

Zapoznaj się z wybranymi zapisami z Kodeksu Hammurabiego, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, czego o społeczeństwie i gospodarce starożytnej Babilonii można się dowiedzieć z przytoczonych zapisów Kodeksu Hammurabiego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.

Czytaj dalej Podaj, czego o społeczeństwie i gospodarce starożytnej Babilonii można się dowiedzieć z przytoczonych zapisów Kodeksu Hammurabiego.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 5/8

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 8.

↓                                 A     ->     C      ->     B     ->     F     ->     E     ->    D
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.