Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 1/4

Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.

↓                                                  D   ->   E   ->   A   ->   C    ->   B
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

W przytoczonym fragmencie tekstu opisano

Zadanie 2a/4

Zapoznaj się z tekstem popularnonaukowym, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W przytoczonym fragmencie tekstu opisano:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.

C. proces odtwarzania ewolucji hominidów
Czytaj dalej W przytoczonym fragmencie tekstu opisano

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Zadanie 2b/4

Zapoznaj się z tekstem popularnonaukowym, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4.

Gatunki
(w kolejności chronologicznej)

Australopitek

Homo erectus (Pitekantrop)

Neandertalczyk

Homo sapiens

Miejsca odkrycia szczątków

Afryka Południowa

Jawa

Europa

Cały świat

Czytaj dalej Uzupełnij tabelę. Uporządkuj w kolejności chronologicznej wymienione w tekście gatunki człowieka oraz połącz je z miejscem odkrycia ich szczątków.

Podaj, który spośród hominidów jako pierwszy opuścił Afrykę, i wyjaśnij, jakie umiejętności mu na to pozwoliły.

Zadanie 3/4

Podaj, który spośród hominidów jako pierwszy opuścił Afrykę, i wyjaśnij, jakie umiejętności mu na to pozwoliły.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 4

Czytaj dalej Podaj, który spośród hominidów jako pierwszy opuścił Afrykę, i wyjaśnij, jakie umiejętności mu na to pozwoliły.

Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

Zadanie 4a/5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

źródło: https://commons.wikimedia.org
Czytaj dalej Określ, w jakiej kolejności na wskazanych obszarach pojawiali się przedstawiciele Homo sapiens. Wpisz we właściwe kratki na mapie cyfry od 1 do 5.

Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Zadanie 4b/5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

Czytaj dalej Oceń, czy proces rozprzestrzeniania się Homo sapiens postępowałby szybciej, czy wolniej przy współczesnej linii brzegowej.

Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

Zadanie 4c/5

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

C. w okresie, gdy były one zamieszkiwane przez neandertalczyków.
Czytaj dalej Na obszary oznaczone na mapie kreskowaniem Homo sapiens dotarł:

Wskaż, które spośród wymienionych działań były znane ludziom przed rewolucją neolityczną.

Zadanie 5/5

Wskaż, które spośród wymienionych działań były znane ludziom przed rewolucją neolityczną.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 5.

Na jakie epoki dzieli się prehistoria?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6

Na jakie epoki dzieli się prehistoria?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 6.

Prehistoria dzieli się na: epokę kamienia, epokę brązu oraz epokę żelaza.

 

Na jakie okresy dzieli się pierwsza epoka prehistoryczna?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6

Na jakie okresy dzieli się pierwsza epoka prehistoryczna?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 6.

Pierwsza epoka historyczna – epoka kamienia dzieli się na trzy okresy: paleolit (okres starszy), mezolit (okres środkowy) oraz neolit (okres młodszy).