Cywilizacja egipska rozwijała się dzięki

Zadanie 1a/10

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cywilizacja egipska rozwijała się dzięki:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 10.

D. regularnym, corocznym wylewom Nilu
Czytaj dalej Cywilizacja egipska rozwijała się dzięki

Do zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu doszło

Zadanie 1b/10

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Do zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu doszło:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 10.

A. przed epoką Starego Państwa
Czytaj dalej Do zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu doszło

Wyjaśnij, czego w świetle obu tekstów oczekiwano od najwyższych urzędników w Egipcie.

Zadanie 2a/10

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, czego w świetle obu tekstów oczekiwano od najwyższych urzędników w Egipcie.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 10.

Głównym zadaniem najwyższych urzędników w Egipcie było przestrzeganie prawa i działanie w jego ramach – traktowanie wszystkich mieszkańców Egiptu z należytym szacunkiem i niewykorzystywanie pozycji do własnych celów.
Czytaj dalej Wyjaśnij, czego w świetle obu tekstów oczekiwano od najwyższych urzędników w Egipcie.

Oceń, na ile przytoczone źródła pozwalają odtworzyć faktyczne relacje pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami podległych im ziem.

Zadanie 2b/11

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, na ile przytoczone źródła pozwalają odtworzyć faktyczne relacje pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami podległych im ziem.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Oceń, na ile przytoczone źródła pozwalają odtworzyć faktyczne relacje pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami podległych im ziem.

Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

Zadanie 2c/11

Zapoznaj się z tekstami, a następnie wykonaj polecenia.

Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Określ, w jakim celu powstał każdy z tekstów.

Wyjaśnij, w jaki sposób wierzenia Egipcjan wpłynęły na ich zwyczaje pogrzebow.

Zadanie 3/11

Wyjaśnij, w jaki sposób wierzenia Egipcjan wpłynęły na ich zwyczaje pogrzebowe.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Wyjaśnij, w jaki sposób wierzenia Egipcjan wpłynęły na ich zwyczaje pogrzebow.

Podaj, jaką rolę odgrywały w Egipcie podane typy pisma.

Zadanie 4/11

Podaj, jaką rolę odgrywały w Egipcie podane typy pisma.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Podaj, jaką rolę odgrywały w Egipcie podane typy pisma.

Podaj, do jakiego typu grobowców prowadzą widoczne na zdjęciu wejścia.

Zadanie 5a/11

Zapoznaj się z fotografią ukazującą wejścia do grobowców w Dolinie Królów, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, do jakiego typu grobowców prowadzą widoczne na zdjęciu wejścia.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Widoczne na zdjęciu wejścia prowadzą do grobowców skalnych.

Wyjaśnij, jakie zalety miała taka forma grobowca.

Zadanie 5b/11

Zapoznaj się z fotografią ukazującą wejścia do grobowców w Dolinie Królów, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jakie zalety miała taka forma grobowca.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 11.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie zalety miała taka forma grobowca.

Kto według tradycji był pierwszym władcą zjednoczonego państwa egipskiego

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 12

Kto według tradycji był pierwszym władcą zjednoczonego państwa egipskiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Pierwszym faraonem zjednoczonego państwa egipskiego był Menes.