Wystąpienie Urbana II na synodzie w Clermont było bezpośrednią odpowiedzią na:

Zadanie 1/115

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wystąpienie Urbana II na synodzie w Clermont było bezpośrednią odpowiedzią na:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 115.

D. prośby słane przez władców Bizancjum

Czytaj dalej Wystąpienie Urbana II na synodzie w Clermont było bezpośrednią odpowiedzią na:

Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2a/115

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 115.

Przytoczona relacja została napisana z perspektywy krzyżowców, a świadczy o tym odnoszenie się do mieszkańców miasta mianem Saracenów.

Czytaj dalej Podaj, z jakiej perspektywy została napisana przytoczona relacja. Uzasadnij odpowiedź.

Oceń, w jaki sposób ukazano rycerzy krzyżowych w przytoczonej relacji.

Zadanie 2b/115

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, w jaki sposób ukazano rycerzy krzyżowych w przytoczonej relacji.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 115.

Czytaj dalej Oceń, w jaki sposób ukazano rycerzy krzyżowych w przytoczonej relacji.

Wyjaśnij, jaką role w dziejach państw chrześcijańskich w Jerozolimie odegrały podane procesy.

Zadanie 3/115

Wyjaśnij, jaką role w dziejach państw chrześcijańskich w Jerozolimie odegrały podane procesy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 115.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaką role w dziejach państw chrześcijańskich w Jerozolimie odegrały podane procesy.

Wyjaśnij, na jakie zmiany wywołane przez ruch krucjatowy zwraca uwagę autor tekstu

Zadanie 4a/116

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, na jakie zmiany wywołane przez ruch krucjatowy zwraca uwagę autor tekstu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116.

Autor tekstu zwraca uwagę na szybką asymilację krzyżowców z ludnością miast przez nich podbitych. Ludzie odcięli się od swoich korzeni, przyjmując nadaną ziemię oraz poślubiając miejscowe kobiety.

Czytaj dalej Wyjaśnij, na jakie zmiany wywołane przez ruch krucjatowy zwraca uwagę autor tekstu

Rozstrzygnij, czy przytoczony fragment pozwala określić, w jaki sposób autor tekstu oceniał te zmiany. Uzasadnij odpowiedź

Zadanie 4b/116

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Rozstrzygnij, czy przytoczony fragment pozwala określić, w jaki sposób autor tekstu oceniał te zmiany. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116.

Czytaj dalej Rozstrzygnij, czy przytoczony fragment pozwala określić, w jaki sposób autor tekstu oceniał te zmiany. Uzasadnij odpowiedź

Na podstawie informacji z tekstu i podręcznika spróbuj określić przedział czasu, którego może dotyczyć ten opis

Zadanie 4c/116

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Na podstawie informacji z tekstu i podręcznika spróbuj określić przedział czasu, którego może dotyczyć ten opis.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116.

Czytaj dalej Na podstawie informacji z tekstu i podręcznika spróbuj określić przedział czasu, którego może dotyczyć ten opis

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu

Zadanie 5/116

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116.

F -> C -> E -> B -> A -> D

Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu

Jaki lud prowadził od XI w. ekspansję na Bliskim Wschodzie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 117

Jaki lud prowadził od XI w. ekspansję na Bliskim Wschodzie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 117.

Lud, który od XI w. prowadził ekspansję na Bliskim Wschodzie to Turcy seldżuccy.