Prowadzona przez Mongołów produkcja żywności opierała się na regularnym wypalaniu nowych obszarów pod uprawy.

Zadanie 1a/118

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Prowadzona przez Mongołów produkcja żywności opierała się na regularnym wypalaniu nowych obszarów pod uprawy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

FAŁSZ

Czytaj dalej Prowadzona przez Mongołów produkcja żywności opierała się na regularnym wypalaniu nowych obszarów pod uprawy.

Mongołowie zdecydowali się na podjęcie podbojów dopiero w momencie, gdy bogactwa naturalne ich krainy zostały wyczerpane.

Zadanie 1b/118

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Mongołowie zdecydowali się na podjęcie podbojów dopiero w momencie, gdy bogactwa naturalne ich krainy zostały wyczerpane.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

FAŁSZ

Czytaj dalej Mongołowie zdecydowali się na podjęcie podbojów dopiero w momencie, gdy bogactwa naturalne ich krainy zostały wyczerpane.

Temudżyn odziedziczył tytuł Czyngis-Chana po swoim ojcu.

Zadanie 1c/118

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Temudżyn odziedziczył tytuł Czyngis-Chana po swoim ojcu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

FAŁSZ

Czytaj dalej Temudżyn odziedziczył tytuł Czyngis-Chana po swoim ojcu.

Wymień cechy charakteru, które przypisuje Czyngis-chanowi autor przytoczonej relacji.

Zadanie 2a/118

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Wymień cechy charakteru, które przypisuje Czyngis-chanowi autor przytoczonej relacji.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

Autor przypisuje Czyngis-chanowi wielką mądrość oraz męstwo.

Czytaj dalej Wymień cechy charakteru, które przypisuje Czyngis-chanowi autor przytoczonej relacji.

Podaj, jakie czynniki miały – według autora – sprzyjać poszerzaniu imperium Czyngis-chana.

Zadanie 2b/118

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Podaj, jakie czynniki miały – według autora – sprzyjać poszerzaniu imperium Czyngis-chana.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

Czytaj dalej Podaj, jakie czynniki miały – według autora – sprzyjać poszerzaniu imperium Czyngis-chana.

Porównaj przytoczoną relację z informacjami z podręcznika i oceń jej wiarygodność.

Zadanie 2c/118

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Porównaj przytoczoną relację z informacjami z podręcznika i oceń jej wiarygodność.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

Czytaj dalej Porównaj przytoczoną relację z informacjami z podręcznika i oceń jej wiarygodność.

Zapoznaj się z miniaturą ukazującą bitwę pod Mohi, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób jej autor przedstawił różnicę pomiędzy siłami mongolskimi i europejskim rycerstwem.

Zadanie 3/119

Zapoznaj się z miniaturą ukazującą bitwę pod Mohi, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób jej autor przedstawił różnicę pomiędzy siłami mongolskimi i europejskim rycerstwem.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 119.

Czytaj dalej Zapoznaj się z miniaturą ukazującą bitwę pod Mohi, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób jej autor przedstawił różnicę pomiędzy siłami mongolskimi i europejskim rycerstwem.

Wyjaśnij, dlaczego konnica mongolska odnosiła w XIII w. zwycięstwa nad europejskim rycerstwem.

Zadanie 4/119

Wyjaśnij, dlaczego konnica mongolska odnosiła w XIII w. zwycięstwa nad europejskim rycerstwem.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 119.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego konnica mongolska odnosiła w XIII w. zwycięstwa nad europejskim rycerstwem.

Do rozpadu imperium Mongołów przyczyniły się:

Zadanie 5/119

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Do rozpadu imperium Mongołów przyczyniły się:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 119.

C. konflikty wśród potomków Czyngis-chana

Czytaj dalej Do rozpadu imperium Mongołów przyczyniły się:

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu

Zadanie 6/119

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 119.

C -> B -> A -> D -> E

Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu