Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że

Zadanie 1a/124

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

D. zobowiązano ich do corocznej spowiedzi i komunii

Czytaj dalej Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że

Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki

Zadanie 1b/124

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

C. głoszonym przez nich hasłom powrotu do ubóstwa

Czytaj dalej Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki

Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła Biblia pauperum

Zadanie 2/124

Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła Biblia pauperum.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła Biblia pauperum