MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 1

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 1

Zadanie 1. (0-1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Cywilizacja, z którą wiąże się powstanie rodzaju pisma opisanego w źródle
1., istniała na terenie oznaczonym na mapie numerem:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Czytaj dalej MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 1

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 2

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 2

Zadanie 2.1. (0-1)

Rozstrzygnij, czy w źródłach 1. i 2. opisano tę samą polis grecką. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do treści obu źródeł.

Rozstrzygnięcie: ……………

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2.2. (0-1)

Wyjaśnij, odwołując się do własnej wiedzy, na czym polega różnica między współczesnym znaczeniem słowa tyrania a znaczeniem pierwotnym (z czasów starożytnej Grecji).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czytaj dalej MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 2

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 3

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 3

Zadanie 3. (0-1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swoją odpowiedź. Motyw architektoniczny ukazany na fotografii nawiązuje do starożytnego:

A. Panteonu.

B. Partenonu.

C. Erechtejonu.

D. Teatru Dionizosa.

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czytaj dalej MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 3

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 4

MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 4

Zadanie 4.1. (0-2)

Uzupełnij tabelę – wpisz w odpowiednie miejsca nazwy miast opisanych w zacytowanych fragmentach kronik A–C oraz numery, którymi zaznaczono te miasta na mapie.

Kronika Nazwa miasta Numer na mapie
A.    
B.    
C.    

 

Zadanie 4.2. (0-1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Rachuba czasu zastosowana we fragmencie kroniki A była rozpowszechniona w starożytnej Grecji. P F
2. W opisach wydarzeń zaprezentowanych we fragmentach kronik B i C zastosowano chrześcijańską datację. P F
3. Fragmenty kronik A, B i C zostały ułożone w kolejności
chronologicznej.
P F

Czytaj dalej MATURA Z HISTORII 2019 | Zadanie nr 4